Erfgoed

Het cultuurhistorisch erfgoed zoals forten & linies willen we graag bewaren. Het is belangrijk dat mensen de natuur en cultuur van forten & linies kunnen beleven. Door samen te werken met overheden, (natuur)organisaties en particulieren willen we dat voor elkaar krijgen.

Doelstellingen beheer

  • beleving bevorderen op de forten en tussenliggende gebieden
  • cultureel erfgoed in stand houden
  • natuurwaarden per fort/gebied behouden en zo mogelijk versterken

Spannende struinplekken

Forten zijn spannende plekken die erom vragen ontdekt te worden. Het liefst laten we iedereen vrij rondstruinen op de terreinen en in de gebouwen. Sommige forten lenen zich daarvoor, veel andere niet. Het moet bijvoorbeeld veilig zijn om het terrein en de gebouwen te betreden. Soms huizen er bijzondere (broed)vogels en vleermuizen. Dan stellen wij het fort(terrein) tijdelijk of beperkt open, dit om de natuur zo min mogelijk te verstoren en het cultureel erfgoed te behouden.